Turnkring Sint Teresia werd in september 1955 opgericht onder leiding van de toenmalige voorzitster Irène Decour.

Ieder jaar werd er een turnfeest georganiseerd, toen nog in onze vertrouwde turnzaal.  Tevens werd er jaarlijks deelgenomen aan gouw- en verbondsfeesten doorheen het Vlaamse land. Meteen werd er ook een trommelkorps opgericht dat door de Heer Dekeyser onder zijn hoede werd genomen. Vermits wij deelnamen aan verschillende wedstrijden was het noodzakelijk dat wij konden beschikken over transport.  De oprichting van een supportersclub, waarbij de ouders voor sponsoring zorgden, bracht het nodige kapitaal binnen zodat wij de leden gratis konden vervoeren.

En zo kwam ook bij ons een keurploeg tot stand die deelnam aan gouw- en verbondskampioenschappen.  Christiane Schilders was de eerste trainster van deze ploeg, later nam Raymonde Van Rooy, onze ere-voorzitster, de fakkel over.  We behaalden jaarlijks medailles bij gouw-, interclub- en verbondskampioenschappen.

Onze turnzaal (turnzaal van de plaatselijke school Het Hinkelpad) heeft al verschillende verbouwingen meegemaakt.  We begonnen met een stenen vloer met twee palen in het midden van de zaal, een podium waardoor we veel plaats verloren en een kelder om ons om te kleden.  Onze toestellen waren deze die de school bezat en enkele van onszelf waaronder balk, plint, brug met ongelijke leggers, een lange Zweedse mat en een kokosmat waarmee wij in die tijd zeer tevreden waren. Later kwam er een nieuwe vloer, verdwenen het podium en de kelder en kwamen er een kleedkamer en opberghok voor de toestellen. Nu ligt er een echte sportvloer waarop we wekelijks actief bezig zijn met onze verschillende disciplines.

Het grote aantal demoleden en de samenwerking met Silok Deurne noodzaakte ons om naar een grotere zaal uit te kijken.  De Sporthal van het Lyceum in Deurne en De Sterre in Mortsel werden onze tweede thuis.  Het heeft ons geen windeieren gelegd.  In het Democircuit kaapten we de laatste seizoenen verschillende bekers weg.

2003

Doorheen de jaren werden een aantal veranderingen doorgevoerd voor de modernisering van onze turnkring. Zo veranderden we in 2003 onze naam in STB GYMNASTICS

2004

Begonnen als meisjesturnkring, kunnen sinds 2004 ook jongens bij ons terecht en sinds augustus 2004 zijn we een vzw.

2006

In 2006 vierden we ons 50-jarig jubileum en werden we ontvangen op het Antwerpse Stadhuis.  Vanaf 11 januari 2007 mogen we ons een “koninklijke” vereniging noemen.

2007

In 2007 werd de fusie van Turnsport Vlaanderen en de Gymnastiek Federatie Vlaandereneen feit en vanaf nu maken we deel uit van de grote Gymfederatie.

2011

Door de samenwerking met OJE Edegem in september 2011 moesten we ook voor de trampolineploeg op zoek naar een andere locatie.  Dit werd de Sporthal De Brilschans in 2012.  Ook door deze samenwerking waren we succesvol in verschillende wedstrijden.

In 2011 zij wij ook gestart met G-Gymwerking met twee zeer gemotiveerde leidsters en een aantal enthousiaste medewerkers.

2012

Om tegemoet te komen aan de eisen van de GymFederatie en de kwaliteit te verbeteren zijn wij in april 2012 ook toegetreden tot TopGym .  Leden :  Deugd en Moed Ekeren,  Silok Deurne, Aktiva Berendrecht, STB en als externe partner GymPlus Mortsel.  Door gezamenlijke regionale trainingen willen we gymnasten en trainers vormen tot een hoger niveau.

2014

Wij werken verder aan de kwaliteit en zullen vanaf het turnseizoen 2014-2015 beginnen met +-groepen, waarvan de leden, in samenspraak met ouders, jeugdcoördinator en leiding , kunnen doorstromen naar onze wedstrijdgroepen.

2016

Vierden we ons 60-jarig bestaan!

 
 

In 2003 telden we 109 leden, 10 jaar later zijn dat er 331. 

Aan de inzet van ons bestuur en onze leiding is nog niets veranderd. Zij volgen vervolmakingscursussen en organiseren samen met een actieve werkploeg allerlei activiteiten.